De inzet van praktijkmanagement

Een een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg is geheel nieuw in de eerstelijns gezondheidszorg. Het is een functie die nog niet zo lang bestaat. Veel zaken moeten daarom nog worden uitgevonden, zoals praktijkmanagement. Ook wordt er nog gezocht naar de beste manier van toepassen van de functie binnen een huisartsenpraktijk. Dat is niet erg! Het heeft gewoon voor- en nadelen zoals zoveel zaken die hebben in het leven. Het doel van een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg is om een structurele versterking te worden van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. En die eerste lijn bevind zich dus al bij de huisarts!  Ook de zorgverzekeraars staan welwillend tegenover deze uitbreiding van een huisartsenpraktijk met doorverwijsmodel basis-ggz.  Wel zijn de voorwaarden van vergoeding nog verschillend per verzekeraar.  De  praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg wordt dus hoofdzakelijk ingezet in een huisartsenpraktijk om de eerstelijns medische zorg te ontlasten. En ook de huisarts natuurlijk! De praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg levert hierdoor een grote bijdrage aan de praktijk doordat de praktijkondersteuner over specialistische kennis beschikt en taken kan overnemen van de huisarts. Hiermee heeft de huisarts meer tijd over voor andere patiënten en ook meer tijd om aan zijn eigen praktijk te werken en alle randzaken te doen.  Een praktijkmanagement systeem voor de huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg is dus een welkome aanvulling die graag wordt ingezet binnen de verschillende huisartsenpraktijken in heel Nederland.

Comments are closed.